Ratkaisut

Teollisuuden prosessit

Voimme monin eri tavoin suojata tuotantoprosesseja sekä tuotantolinjoja, käytämme ilmaisimina kipinä-, liekki-, lämpö-, savu- tai häkäilmaisimia. Sammutuksessa käytämme vesisumua tai tarvittaessa myös vedettömiä vaihtoehtoja. Vesisammutusjärjestelmät voidaan asentaa myös ulkotiloihin. Sammutusyksikölle ja putkistolle suunnitellun saattolämmitysjärjestelmän avulla.

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät tarjoavat parasta mahdollista suorituskykyä pölynpoistoputkistojen, kuljettimien, suodattimien ja siilojen palosuojaukseen. Samalla keskuksella pystymme tarkkailemaan kipinänilmaisun lisäksi myös puhaltimien ja sähkömoottoreiden ylikuumenemista sekä pysäyttämään ne ajoissa ennen suurempien vahinkojen syntymistä.

Integroidut sammutusyksiköt vedelle

Optimoitu pneumaattisten kuljetuskanavien suojaamiseen

Kompaktit sammutusyksiköt ovat erittäin nopeita ja pystyvät sammuttamaan kipinät ja hehkuvat partikkelit jopa 40 metria sekunnissa (>140km/h) etenevästä ilmavirrasta. Sammutusaineena käytetään aina vettä. Kohteeseen optimoitu sammutusvesimäärä aiheuttaa harvoin haittaa suojattavan prosessin toiminnalle.

Liekinilmaisimet

Optimaalisin ilmaisutekniikka riippuu aina palavasta materiaalista. Esimerkiksi voimakkaasti savuttava muovipalo voi estää UV-säteilyn pääsyn liekinilmaisimelle. Tällöin paras valinta on kolmella eri aallonmitta-alueella toimiva IR ilmaisin. Ilmaisimien herkkyys ja ilmaisuviive on säädettävissä helposti ilman erikoistyökaluja.

Ilmaisintyypit

Liekinilmaisia käytetään yleensä avoimen tilan palonilmaisuun

Erittäin herkkä liekinilmaisu, mutta immuuni virhelähteille.

Liekinilmaisimet pystyvät ilmaisemaan jopa 60 metrin etäisyydeltä 0.3m2 kokoisen liekin. Erinomaisesta herkkyydestä huolimatta ilmaisimet ovat erittäin immuuneja erilaisille virhelähteille, kuten valokaarihitsaukselle.

Asennuskohteita

 • Mekaaninen puuteollisuus
 • Voima- ja lämpölaitokset
 • Metallipölyjen siirtojärjestelmät
 • Kumi- ja muoviteollisuus
 • Varastot
 • Voimalaitokset
 • Kemian teollisuus
Ota yhteyttä

Räätälöidyt järjestelmät

Paikalle rakennettavat, optimoidut kohdesammutusjärjestelmät

Teollisuusprosesseissa on usein kohteita, joiden muoto, tilavuus, lämpötilat tai suuri materiaalivirta vaativat räätälöidyn sammutusratkaisun.

Yhdessä toimittajiemme kanssa suunnittelemme ja toteuttamme näihin kohteisiin optimaalisen ratkaisun, joissa sammutustoiminto on tehokas, mutta mahdollisimman vähän prosessia vahingoittava tai häiritsevä.

Suunnittelemme ja toteuttamme kohteeseen kuin kohteeseen optimaalisen ratkaisun.

Tyypillisiä kohteita:

 • Murskaimet
 • Siilot
 • Ruuvit
 • Kolakuljettimet
 • Kuljettimien väliset pudotukset
 • Syöttösuppilot
Ota yhteyttä

Tila- ja aluesuojaukset

Sammutusratkaisumme koostuu yksinkertaisimmillaan yksittäisestä ja automaattisesti toimivasta sammutteesta tai useammasta sammutusyksiköistä, joita ohjataan halutunlaisella suoralaukaisutekniikalla. Järjestelmä- ja laitteistokokonaisuudet ovat suunniteltu mukautumaan käyttäjän tarpeisiin. Kaikki järjestelmät voidaan toteuttaa myös keskuselektroniikkaohjauksella, jolloin järjestelmissä on käytännössä rajattomat hallintamahdollisuudet ja ne voidaan liittää osaksi kaikkia valvonta-, hälytys- ja tehdasjärjestelmiä.

Järjestelmissä voidaan hyödyntää kaikkia tunnettuja paloilmaisutekniikoita ja niissä voidaan käyttää älykkäitä savu-, lämpö- ja yhdistelmäilmaisimia, paloilmaisinkaapeleita ja lämpölankoja, mekaanisia ilmaisimia, sekä hankalien ja vaativien kohteiden suojaukseen tarkoitettuja erikoisilmaisimia.

Sammutuksessa käytämme yleensä Salgromatic FireSystems automaattisia sammutusjärjestelmiä.

Liekinilmaisimet

Liekinilmaisia käytetään yleensä avoimen tilan palonilmaisuun

Erittäin herkkä liekinilmaisu, mutta immuuni virhelähteille.

Liekinilmaisimet pystyvät ilmaisemaan jopa 60 metrin etäisyydeltä 0.3m2 kokoisen liekin. Erinomaisesta herkkyydestä huolimatta ilmaisimet ovat erittäin immuuneja erilaisille virhelähteille, kuten valokaarihitsaukselle.

Ilmaisintyypit

Optimaalisin ilmaisutekniikka riippuu aina palavasta materiaalista. Esimerkiksi voimakkaasti savuttava muovipalo voi estää UV-säteilyn pääsyn liekinilmaisimelle. Tällöin paras valinta on kolmella eri aallonmitta-alueella toimiva IR ilmaisin. Ilmaisimien herkkyys ja ilmaisuviive on säädettävissä helposti ilman erikoistyökaluja.

Asennuskohteita

 • Teollisuuskoneet ja -prosessit
 • Varastot
 • Museot
 • Voimalaitokset
 • Kemian teollisuus
Ota yhteyttä

Ajoneuvo- ja tyokonesuojaukset

Korkean turvatason aerosoli- ja impulssijauhesammutusjärjestelmät edustavat alan kehittyneintä ja tehokkainta palontorjuntatekniikkaa ja ne ovat suunniteltu teknisen paloturvallisuuden yksilölliseen optimointiin. Ne mahdollistavat täsmällisesti soveltuvan, nykyaikaisen ja vaatimukset täyttävän automaattisammutusratkaisun toteuttamisen helposti ja taloudellisesti kaikkien työkoneiden, ajoneuvojen, junien, raskaan kaluston ja linja-autojen paloriskikohteisiin.

Asennuskohteita:

 • Työkoneet
 • Linja-autot
 • Rekat
 • Junat
 • CNC-, muut työstökoneet
 • Raskas kalusto

Hyvin tehty ajoneuvo- ja tyokonesuojaus suojelee liiketoiminnan jatkuvuutta, luotettavuutta, imagoa sekä elintärkeää infraa. Turvaa tuotanto- ja palveluprosesseja, koneita, laitteita, tiloja, ihmisiä ja omaisuutta. Rajoittaa palovahingot, antaa lisäaikaa ja helpottaa pelastustoimia hätätilanteessa. Parantaa turvateknistä etumatkaa, kilpailuetua ja organisaation toimintavarmuutta. Helpottaa riskienhallintaa ja madaltaa keskeytysvahinkojen todennäköisyyttä.

Ota yhteyttä

Muut kohteet

Ylilämpösuojat

Höylät ja purunpoistokanavien imurit ovat merkittäviä palonaiheuttajia mekaanisessa puuteollisuudessa .

Toteutamme yli kymmenen vuoden kokemuksella ylikuumenemisvahdit sähkömoottoreille, laakeripesille, työstökoneille sekä kuljetusjärjestelmien eri komponenteille. Atexonin lämpövahdit ovat erittäin häiriösietoisia ja soveltuvat siten myös raskaaseen teollisuuteen. Lämpötilan hälytysraja mitoitetaan prosessikohtaisesti ja ylikuumentunut laite pysäytetään. Ylikuumentumisvahdit voidaan integroida keskusyksikköön, jolloin hälytyksistä saadaan tieto käyttäjälle sireenin ja valon avulla. Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmissä on aina mukana integroitu ylilämpövahti -valmius puhaltimien ja muiden ylikuumentuvien laitteiden suojaamiseksi.

Takapalosuojat

Atexonin takapalosuojat on tarkoitettu kiinteän polttoaineen kattiloiden takapalosuojaukseen. Järjestelmän toiminta perustuu optiseen kipinänilmaisimeen, joka reagoi kipinään yhdessä tuhannesosasekunnissa. Kipinänilmaisin antaa hälytystiedon T2Z -keskusyksikölle, joka ajastaa sammutuksen pituuden. Yksi sammutus kestää tyypillisesti noin 10 sekuntia ja sammutusvettä virtaa noin 0,5 litraa sekunnissa. Sammutusta jatketaan automaattisesti, mikäli siihen on tarvetta.

Ota yhteyttä